Gramatyka, słownictwo

Tu znajdziecie bardzo dużą ilość materiału gramatycznego i leksykalnego z wielu działów. Od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Dodatkowo słowotwórstwo, wyrażenia idiomatyczne, wiedza o krajach anglojęzycznych, częste błędy w pisowni...

Słownictwo

Funkcje językowe:
powitania i pożegnania,
spotkania,
instrukcje,
wskazywanie drogi,
rady,
opis wydarzeń,
odczucia i reakcje,
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji,
prośby i skargi,
przepraszanie,
pozwalanie,
opinia.
Słownictwo maturalne, działy:
człowiek (czytaj / drukuj),
dom (czytaj / drukuj),
szkoła (czytaj / drukuj),
praca (czytaj / drukuj),
życie rodzinne i towarzyskie (czytaj / drukuj),
żywienie (czytaj / drukuj),
zakupy i usługi (czytaj / drukuj),
podróżowanie i turystyka (czytaj / drukuj),
kultura (czytaj / drukuj),
sport (czytaj / drukuj),
zdrowie (czytaj / drukuj),
nauka i technika (czytaj / drukuj),
świat przyrody (czytaj / drukuj),
państwo i społeczeństwo (czytaj / drukuj)
Słownictwo maturalne - do wykorzystania na lekcjach (bez tłumaczenia)
Słownictwo brytyjskie i amerykańskie - różnice
Słownictwo podstawowe - czasowniki (czytaj / drukuj / odsłuchaj),
przymiotniki (czytaj / drukuj / odsłuchaj)
Zabłyśnij na maturze! - ciekawe wyrażenia, przysłowia i powiedzenia
Struktury i wyrażenia idiomatyczne (poziom rozszerzony) -
część I
, część II, część III, część IV
Pisownia - częste błędy (czytaj / drukuj)
Słowotwórstwo - tabele.
Część I (czytaj / drukuj). Część II (czytaj / drukuj).


Wiedza o krajach anglojęzycznych

Wielka Brytania, USA, Australia (czytaj / drukuj)
Twórcy i ich dzieła (literatura, muzyka, film):
Wielka Brytania (czytaj / drukuj),
Stany Zjednoczone (czytaj / drukuj).

Gramatyka

Czasy gramatyczne:
Tabela podstawowych czasów gramatycznych
Lekcja mp3 - podstawowe czasy
- teraźniejsze: Present Simple (czytaj / drukuj), Present Continuous (czytaj / drukuj), Present Perfect (czytaj / drukuj),
Present Perfect Continuous (czytaj / drukuj)
- przyszłe: Simple Future (czytaj / drukuj), Future Perfect (czytaj / drukuj), Future Perfect Continuous (czytaj / drukuj)
- przeszłe: Simple Past (czytaj / drukuj), Past Continuous (czytaj / drukuj), Past Perfect (czytaj / drukuj), Past Perfect Continuous (czytaj / drukuj)
- forma be going to (czytaj / drukuj)
Mowa zależna (czytaj / drukuj) - zastosowanie, budowa, okoliczniki, czasowniki wprowadzające, prawda/fałsz
Okresy warunkowe (czytaj / drukuj) - I, II, III, zerowy, pozorny, mieszany, inwersja, wyrażenia
Strona bierna (czytaj / drukuj) - zastosowanie, budowa, przykłady, have sth done, passive gerund/infinitive, mówi się
Czasowniki:
- modalne - stosowanie, can, could, be able to, may, be allowed, must, have to, mustn't, should, need (czytaj / drukuj)
- modalne - would, shall, pytania grzecznościowe, prawdopodobieństwo, czasownik dare (czytaj / drukuj)
- nieregularne (podstawowe) / odsłuchaj czasowniki (mp3)
- złożone - phrasal verbs (czytaj / drukuj)
- bezokolicznik (bare infinitive i full infinitive) (czytaj / drukuj)
- forma gerundialna (końcówka -ing) i różnice w znaczeniu (czytaj / drukuj)
Liczebniki:
- główne: jeden, dwa...; porządkowe: pierwszy, drugi... (czytaj / drukuj)
Przedimki:
- a, an, the (czytaj / drukuj)
Przyimki:
- at, before, by, during, from, since, for, in, on, out of, inside, through, till, above... (czytaj / drukuj)
- połączenia przyimków (absorbed in, according to...) (czytaj / drukuj)
Przymiotniki:
- stopniowanie (czytaj / drukuj)
- porównania - od/niż (czytaj / drukuj)
Rzeczowniki:
- liczba mnoga (czytaj / drukuj)
Zdania:
- rozkazujące, tryb rozkazujący (czytaj / drukuj)
- wyrażające preferencje - would rather/would sooner, prefer/would prefer (czytaj / drukuj)

Inne formy gramatyczne:
- część I. (czytaj / drukuj) all, both, each, each other, one another, (the) other, (the) others, as if, as though, certain, sure, bound.
- część II. (czytaj / drukuj) both...and, either...or, neither...nor, not only...but also, whether...or.

Opinie

"Ściągnęłam stąd dużo fajnych materiałów przed maturą, raczej pomogły, zdałam podstawę na 73 procent, choć orłem nigdy nie byłam."
Aleksandra Wojciechowska, Szczecin

"Dobra strona, za darmo wszystko, nie muszę się nigdzie logować to też OK."
Wojtek Poręba, Sosnowiec

"Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i często tu zaglądam przygotowując materiały dla moich uczniów. Naprawdę polecam, a szczególnie bardzo rozbudowaną sekcję dotyczącą słownictwa i struktur gramatycznych. Chociaż za mało macie testów maturalnych."
Jacek Zduński, Łódź

"Pamiętam, że w poprzedniej wersji było forum? Już nie ma? Ale tak ogólnie dobra strona, bardzo dużo rzeczy do ściągnięcia, fajny jest ten pakiet lekcji mp3 no i dużo słownictwa i gramatyki. Trochę za mało testów, ale kupiłem zbiór zadań i sobie rozwiązuje - książka dobrze napisana."
Michał Lewandowski, Nakło